Skip to main content

Psychotherapie volwassenen

Soms gebeuren er dingen waardoor je leven op zijn kop staat en je je (even) geen raad meer weet. Misschien kom je tot het besef dat er iets knaagt, iets niet helemaal goed zit in je leven.

 

Heb je bepaalde vragen over dingen die je niet loslaten en wil je er graag over praten? Een psychotherapeutisch gesprek kan ruimte bieden voor jou om stil te staan bij wat je denkt en voelt. Je mag van een psychotherapeut verwachten dat hij/zij naar jouw verhaal luistert zonder te oordelen of te veroordelen.

Door het stellen van bepaalde vragen of het formuleren van hypothesen kan de therapeut je stof tot nadenken bieden. Samen kan je op zoek gaan naar antwoorden, naar nieuwe perspectieven, naar verhelderende inzichten. Wat een therapeut niet kan bieden  is een kant-en-klare oplossing of een éénduidig antwoord op een concrete vraag.

Belangrijk bij het aangaan van een therapeutische relatie is dat je je op je gemak voelt bij je therapeut. Los van alle theoretische kaders is het vooral essentieel dat het ‘klikt’ op menselijk vlak.

Psychotherapie staat open voor iedereen. Een voorwaarde is wel dat je naar jezelf durft kijken en een aantal dingen wil delen met de therapeut. Hoeveel je vertelt en wanneer je bepaalde zaken op tafel legt, bepaal je volledig zelf.

Door psychotherapie kan je op moeilijke momenten de inzichten verwerven die je toelaten om terug zelf aan het stuur te staan van je eigen leven.

Er zijn verschillende specialisaties binnen de psychotherapie. In Groepspraktijk Facet wordt voornamelijk gewerkt vanuit volgende stromingen:

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een stroming binnen de psychotherapie waarbij een individu benaderd wordt als een deel van een groter geheel, een systeem. Met systeem bedoelen wij het sociale systeem dat bestaat uit de mensen waarmee we in interactie gaan. Dit gaat over mensen die dicht bij ons staan. Het gezin waarbinnen we opgroeien bepaalt voor een deel hoe we later als volwassene in het leven staan. Het heeft een invloed op onze waarden en normen, op de manier waarop we in contact staan met anderen. We hebben van onze ouders heel wat lessen geleerd over hoe we omgaan met moeilijke dingen in het leven. Hier inzicht in krijgen kan helpen om beter te begrijpen waarom we bepaalde keuzes maken en wat anders zouden kunnen doen (zodat we minder vastlopen)

Maar ook de mensen waarmee we een oppervlakkiger contact hebben, kunnen ons beïnvloeden. In dat contact kunnen we evenzeer plezier maar ook ergernissen ervaren die veel zeggen over wat er binnen in ons speelt en leeft. In deze complexe processen kunnen storingen ontstaan waardoor we ons niet (meer) goed voelen.

Een systeemtherapeut zal vanuit dit denkkader samen met jou op zoek gaan naar wat er gebeurt in de interacties met anderen. Een systeemtheoretische benadering is binnen onze praktijk de basis van een relatietherapie maar kan ook zeker passen als kader bij een individuele therapie.

De psychologen die systeemtherapeutisch werken zijn:  Laura Malisse en Leen Delahaye

Cliëntgerichte psychotherapie

Het zicht krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf, met het eigen innerlijk. Dus niet alleen met zijn gedachten maar vooral ook met zijn gevoelens. Door in gesprek te komen over deze gevoelens en gedachten, kan je je problemen onderzoeken en ontdekken hoe je hierin verder kan komen.

Cliëntgerichte psychotherapie is een humanistische therapievorm, waarbij je therapeut niet vanuit een medisch model als expert naast je zit, maar wel als gelijkwaardige, mee-zoekende gesprekspartner. De therapeut onderzoekt samen met jou hoe het komt dat je, met jouw voorgeschiedenis en jouw toekomstverwachting, op dit moment klachten ondervindt.

In de cliëntgerichte psychotherapie is de houding van de psychotherapeut van groot belang. De therapeutische houding bestaat uit drie wezenlijke elementen: empathie, acceptatie en echtheid.

Dit betekent: de psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals hij is en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen. Deze basiselementen zorgen voor een veilig klimaat, waarin jij je als cliënt verder kan ontwikkelen. Cliëntgerichte psychotherapie gelooft sterk in het groeipotentieel dat in ieder van ons aanwezig is, zelfs op onze meest donkere en moeilijke momenten.

Mensen met uiteenlopende vragen kunnen baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie. Belangrijker dan de aard van je klacht, is het feit dat je bereid bent, en in zekere zin behoefte voelt om in de therapie bij jezelf stil te staan. Er is meestal een aanleiding, in de werksituatie of in je persoonlijke relaties, die je doet besluiten iets aan je klachten of problemen te gaan doen.

ACT therapie

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.

Voor individuele ACT begeleiding kan u contact nemen met Katrien Roef

Therapeuten

Davy Van Dyck

Klinisch psycholoog

Meer info | Email

0470 44 69 10

Online afspraak

Afspraak

Jolinde Nickmans

Systeemcounselor

verbindende communicatie-trainer

Meer info | Email

0486 92 88 29

Online afspraak

Afspraak

Yasmine Schalk

Seksuoloog

Relatietherapeut

Psychotherapeut

Meer info | Email

0474 49 83 23

Online afspraak

Afspraak

Fanny Lissens

Psycholoog

Relaxatietherapeut

Meer info | Email

0485 41 80 59

Online afspraak

Afspraak

Leen Delahaye

Psycholoog /Coach

Relatietherapeut

Coördinator

Meer info | Email

0498 72 29 57

Online afspraak

Afspraak

Laura Mattys

Psycholoog

Psychotherapeut i.o.

Meer info | Email

0472 367 121

Online afspraak

Afspraak

Sanne Dirikx

Psycholoog

Loopbaancoach

Meer info | Email

0456180195

Online afspraak

Afspraak

PRAKTISCH

Eerste consultatie

Een eerste consultatie of intakegesprek  kan gezien worden als een kennismaking. Je krijgt de kans om jouw verhaal te doen en samen met de therapeut je verwachtingen van een therapeutisch proces nader te bekijken. Het is ook een moment om stil te staan bij eventuele vragen die je hebt over therapie, de manier van werken, achtergrond van de therapeut. Bij afloop van een eerste gesprek beslis je samen, in dialoog met de therapeut, of het zinvol is om een therapie op te starten.

Opvolgbehandelingen

Het tempo en de frequentie van afspraken kan erg verschillen. Iedere therapeut heeft hierin zijn eigen aanpak maar ook de vraag van de cliënt kan uiteenlopend zijn. Voel je dus vrij om zelf aan te geven wat voor jou comfortabel voelt. Sommige mensen hebben in een beginfase nood aan een regelmatig contact (wekelijks of tweewekelijks), eens een proces loopt wordt er vaak meer tijd tussen de afspraken gelaten.

Annulatie van afspraken

Het kan gebeuren dat een afspraak niet kan doorgaan op het geplande moment. In dat geval vragen wij om tijdig te verwittigen zodat dit moment door iemand anders kan ingevuld worden. Bij annulaties 24u voorafgaand aan de afspraak wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht.

TARIEF

Betaling

De betaling dient te gebeuren na iedere consultatie, cash of online.

  • individueel gesprek: 65€-70€ / 50min (afhankelijk van therapeut, neem contact op met de betreffende therapeut om het juiste tarief te kennen)
  • koppelgesprek/oudergesprek: 70€ – 80€ / 60min(afhankelijk van therapeut, neem contact op met de betreffende therapeut om het juiste tarief te kennen)
  • gezinsgesprek: op aanvraag
Terugbetaling

Op advies van onze beroepsvereniging zullen de psychologen van Groepspraktijk Facet niet instappen in de huidige terugbetalingsregeling. Meer info hierover vind je hier

Voorlopig blijft de regeling waarbij ziekenfondsen een beperkt deel terugbetalen van kracht. De voorwaarden (diploma therapeut) verschillen, informeer je bij je ziekenfonds.