Skip to main content

Osteopathie

Osteopathie is een discipline die beperkingen in het lichaam manueel opspoort en behandelt.

Deze bewegingsbeperkingen kunnen in om het even welk weefsel in het lichaam voorkomen en leiden tot functiestoornissen.

Osteopathie hanteert naast zijn wetenschappelijke onderbouw ook een breed therapeutisch denkkader. Binnen dit kader hebben we oog voor zowel mechanische, psychologische, sociale, (bio)chemische als energetische invloeden op ons systeem. Door deze brede holistische kijk op het lichaam kan osteopathie een oplossing bieden voor zeer uiteenlopende problemen.

Klachten
 • Rugpijn/ ischias
 • Nekpijn
 • Hoofdpijn/ Migraine
 • Burn out / stress gerelateerde klachten
 • Overbelastingsletsels
 • Sportletsels
 • Verteringsproblemen
 • maagklachten
Klachten bij kinderen
 • Fertiliteitsproblemen
 • Zwangerschapskwalen
 • Stuitliggingen
 • Krampen en reflux bij baby’s
 • Verkorte tong- en lipriempjes
 • Voorkeurshoudingen
 • Huilbaby’s
 • Borstontsteking en ander borstpathologie
 • Motorische ontwikkeling bij het jonge kind

We onderzoeken de samenhang van de verschillende systemen in uw lichaam en gaan op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

Na het vaststellen van de oorzaak wordt het natuurlijke herstel van het lichaam gestimuleerd.

Osteopathie kan een hulp bieden bij een breed scala van klachten.

De osteopaat heeft oog voor zowel mechanische, psychologische, sociale, (bio)chemische als energetische invloeden op ons systeem. Door deze brede holistische kijk op het lichaam kan osteopathie een oplossing bieden bij de volgende problemen:

Osteopathie bij Rug en nekklachten

We behandelen de onderliggende oorzaak van je klachten, niet enkel de symptomen.

De ruggengraat loopt van aan je staartbeen tot je schedel en vormt het mechanische en neurologische verdeelcentrum van je lichaam. Hier komen krachten samen uit heel je lichaam en worden ontelbare neurologische prikkels doorgestuurd voor o.a. de spieren, de huid, het functioneren van je organen en nog veel meer. Bij rugpijn en nekpijn loopt er iets mis in het functioneren van de wervelkolom zelf of in de omgeving (ledematen, organen,…).

De osteopaat is door zijn brede kijk op bewegingsproblemen de geschikte persoon om hier duidelijkheid in te brengen en de bewegingsbeperkingen die aan de basis liggen van het probleem op te heffen. Voor spierversterkende oefeningen wordt er binnen Facet nauw samengewerkt met het team van de kinesitherapeuten.

Een Osteopaat is geen “kraker”, er bestaan tientallen behandeltechnieken in de osteopathie, waaronder manipulaties (=“kraken”). Indien u dit niet wenst of angstig bent, wordt hier altijd rekening mee gehouden.

Osteopathie bij sportletsels

Houden je klachten je weg van de piste?

Bij het sporten gebruik je je lichaam is al zijn complexiteit. Het lichaam werkt hierbij als één geheel. Als een schakel in het bewegingssysteem niet goed functioneert of slijtage vertoont zal dit een negatieve invloed uitoefenen op het andere regio in het lichaam.

De Osteopaat heeft een grondige kennis van deze bewegingssystemen en weet hoe hij direct of indirect verlichting kan brengen. Naast het mechanische aspect van sport heeft de osteopaat ook oog voor het optimaal functioneren van de organen en de invloed van voeding en drinkgewoontes op de sportprestaties.

Bij chronische sportletsels is een samenwerking met een kinesitherapeut binnen Facet aangewezen.

Osteopathie bij burn out en stressgerelateerde klachten

Je lichaam ondersteunen en de opgebouwde spanningen wegnemen.

In ons lichaam gebeuren zeer veel processen op een onbewust niveau. Als we door stress en overspanning in de problemen geraken uit dit zich vaak in deze onbewuste processen zoals verhoogde spierspanning, verstoord ademhalingspatroon, hartkloppingen, slaapstoornissen… .

Een osteopaat kan deze spanningen detecteren en de onderliggende systemen ontspannen. Dit kan u door een belastende periode heen helpen of u de ruimte geven om ondertussen aan de nodige veranderingen te werken om de balans tussen belasting en belastbaarheid terug in orde te brengen.

In deze is het van belang dat de behandelingen geen pleister zijn voor het bloeden maar dat ze de persoon in staat stellen om zelf tot echte verandering te komen.

Osteopathie bij kinderen en baby's

Kinderen kunnen zich nog moeilijk uitdrukken als het over lichamelijke klachten gaat.

Er staat geen minimum leeftijd op een bezoek bij de osteopaat. Dit betekent dat je mag langskomen vanaf het moment dat er klachten zijn of gewoon ter check up. Een baby of kind heeft een andere aanpak nodig dan een volwassenen daarom is het belangrijk dat de osteopaat opgeleid is om baby’s en kinderen te behandelen. Tijdens de zwangerschap en de bevalling is de baby vatbaar voor spanningen en stress, die zich kunnen uiten in verschillende symptomen. De osteopaat kan dan helpen om het comfort van jou en jouw baby sneller en beter te herstellen. Met welke klachten kan ik met mijn baby naar de osteopaat?

 • Moeilijkheden bij drinken of slikken tijdens de borstvoeding
 • Voorkeurshouding, schedelafvlakking of -vervorming
 • Ontroostbaar huilen, onrustig slapen, prikkelbaar en gespannen houding
 • Regelmatige boonvormige of gedraaide houding
 • Veel overstrekken
 • Teruggeven, krampen, gespannen buikje
 • Moeilijk boeren en / of dikwijls de hik
 • Vroegtijdige geboorte
 • Geboren met forceps of de zuignap
 • Oorontstekingen
 • Zonder klachten, enkel als check up (tussen 4-6weken)

Ook later helpt osteopathie jouw kind tijdens de motorische en psychosociale ontwikkeling.
Met welke klachten kan ik met mijn kind naar de osteopaat?

 • Houdingsafwijkingen (scoliose, lordose, kyphose)
 • Asymmetrisch kruipen/stappen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Motorische achterstand
 • Gedragsproblematiek (bv. moeilijk concentreren of stilzitten, …)
 • Groeistoornissen
 • Algemene spanning (buikpijn/hoofdpijn)
 • Vaak terugkerende kwaaltjes zoals verkoudheid, oor- en oogontsteking, …
 • Verstoorde nachtrust
 • Valpartijen, sportongevallen, …

Om een afspraak te maken voor een osteopatisch onderzoek/ behandeling kan u steeds terecht bij Farah meysmans.

Osteopathie bij hoofdpijn en migraine

Hoewel de klachten onzichtbaar zijn is de impact op je kwaliteit van leven heel groot

Veel mensen zien het als ‘normaal’ dat je wekelijks of zelf dagelijks hoofdpijn hebt of zijn het zo gewoon dat het deel van hun leven wordt. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn!

‘Pijn in je hoofd’ kan zich uiten in (spannings-)hoofdpijn, migraine of zelf cluster hoofdpijn. De osteopaat bekijkt hoofdpijn steeds vanuit vier verschillende invalshoeken:

 • Mechanisch: spanningen en blokkades in het lichaam of de ingewanden
 • Neurologisch: stress, getriggerde zenuwen
 • (Bio)chemisch: voeding, stoffen in de omgeving
 • Hormonaal

Onze informatie halen we zowel uit het anamnesegesprek als uit het lichamelijk onderzoek. We werken dan op de geblokkeerde zones om de spanning eraf te halen maar er kan ook gevraagd worden om een hoofdpijn/migraine dagboek bij te houden of om sommige voedingsmiddelen of sportactiviteiten even achterwege te laten. Indien nodig (vaak bij migraine of cluster hoofdpijn) wordt er interdisciplinair samen gewerkt met een neuroloog en/of voedingsexpert en/of hormoonexpert.

Verwachte resultaat: In zo goed als alle gevallen kunnen we met aan paar behandelingen de intensiteit van de pijn op z’n minst verminderen.

FAQ osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie werd ontwikkeld door Dr. Andrew Taylor Still, die ontdekte dat de verschillende systemen in ons lichaam en de weefsels onderling afhankelijk zijn van elkaar. De definitie van osteopathie is heel complex want het is allesomvattend. Osteopathie is een allesomvattende benadering die filosofie, wetenschap en kunst combineert. Het uitgangspunt van de filosofie is de eenheid tussen structuur en functie. Wanneer de functie van het lichaam wordt aangetast door maligne gewoontes, komt de structuur van het lichaam ook in het gedrang en omgekeerd. Bijvoorbeeld, rugpijn kan het gevolg zijn van een verkeerd functie gebruik. Het pijnsignaal is eigenlijk een waarschuwingssignaal, maar vaak wordt naar pijnstillende medicijnen gegrepen zonder de onderliggende oorzaak aan te pakken. Dit kan uiteindelijk leiden tot structurele problemen, zoals een hernia.

De kunst van osteopathie ligt in het praktijkgericht toepassen van de filosofie met behulp van wetenschappelijke kennis in al haar dimensies en specialisaties. Een osteopaat gebruikt zijn gedetailleerde anatomische kennis en handen om een normale functie van weefsels en systemen in het lichaam te stimuleren. Het doel is dus om het zelfhelend vermogen van het lichaam maximaal te stimuleren. Zo geven wij de patiënt de tools om zichzelf te genezen, wat de kans op een herval heel klein maakt dankzij een oorzakelijke aanpak van de klacht. Een osteopaat bekijkt de patiënt bijkomend zo veel mogelijk als geheel en past een brede benadering toe. Osteopathie behandelt met deze reden een heel breed scala aan aandoeningen want alle klachten van ons lichaam staan in relatie tot elkaar en worden enkel met deze visie oorzakelijk opgelost.

Waarom wordt een osteopaat ook wel een “kraker” genoemd?

Een osteopathische behandeling bestaat uit de combinatie van een heel assortiment manuele technieken. Eén van deze technieken is het manipuleren van een gewricht, waarbij steeds een krakend geluid te horen is. Hierdoor wordt een osteopaat in de volksmond al snel een “kraker” genoemd.

Is osteopathie een erkend zorgberoep in België?

Sinds 1999 is er een wettelijk kader gestemd, namelijk de wet Colla, die de erkenning van osteopathie dient te faciliteren. Tot op heden is de invulling van dit kader nog niet vervolledigd.

Wordt een behandeling terugbetaald?

Via de mutualiteiten wordt momenteel een tussenkomst voorzien van €10 per consultatie voor maximaal 5 keer per jaar. Sommige aanvullende verzekeringen betalen echter al een pak meer terug. Informeer hiervoor bij jouw mutualiteit en/of verzekeraar.

Heb ik een briefje van de huisarts nodig alvorens op behandeling te komen?

Neen. Osteopathie is een eerstelijnszorg. Dit betekent dat je zonder doorverwijzing of briefje van de huisarts meteen terecht kan bij je osteopaat.

Mythes rond Osteopathie

Omdat osteopathie een complexe behandelvorm is doen er wel wat mythes de ronde. Hieronder klaren we er enkele uit.

Mythe: Osteopathie behandeld alleen het bewegingsstelsel zoals een kinesitherapeut

Feit:

Een kinesist en een osteopaat zijn beide beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die zich richten op het behandelen van het menselijk lichaam, maar ze hebben elk een verschillende manier van werken. Een kinesist is een specialist in het bewegingsapparaat. Ze zijn geschoold in het beoordelen, diagnosticeren en behandelen van musculoskeletale aandoeningen en letsels. Kinesitherapie richt zich op het herstellen van functie en mobiliteit, het verminderen van pijn en het bevorderen van het herstel van blessures of chirurgische ingrepen. Osteopathie heeft een meer holistische benadering van de mens. Osteopathie gaat uit van het principe dat het lichaam een eenheid is en dat de structuur en functie ervan met elkaar verbonden zijn. Osteopaten gebruiken handmatige technieken om de mobiliteit en functie van verschillende weefsels en systemen in het lichaam te verbeteren. Ze richten zich niet alleen op het bewegingsapparaat, maar ook op andere systemen zoals het zenuwstelsel, de bloedsomloop en de organen (spijsverteringsstelsel, urogenitaal, hormonaal stelsel…). Osteopathie is gericht op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam en het bevorderen van algemene gezondheid en welzijn.

Kortom, het belangrijkste verschil tussen een kinesist en een osteopaat ligt in de benadering van behandeling. Een kinesitherapeut richt zich voornamelijk op het herstellen van functie en mobiliteit van het bewegingsapparaat, terwijl een osteopaat een holistische benadering hanteert en zich richt op de algehele balans en gezondheid van het lichaam.

Mythe: Osteopathie is pijnlijk

Feit:

Osteopathie richt zich op het bevorderen van het natuurlijke genezingsproces van het lichaam en het herstellen van de balans. Pijn kan het lichaam onder stress plaatsen en het vermogen tot zelfherstel belemmeren. Door pijn tijdens de behandeling te vermijden, kan een osteopaat een omgeving creëren waarin het lichaam van de patiënt beter kan ontspannen, genezen en optimaal functioneren. Het is wel belangrijk op te merken dat sommige patiënten mogelijk een tijdelijk ongemak of gevoeligheid ervaren na een osteopathische behandeling, vergelijkbaar met een post-workout spierpijn. Dit is meestal van voorbijgaande aard en wordt beschouwd als een normale reactie op de behandeling.

Mythe: Mijn baby is te jong om naar de osteopaat te gaan

Feit:

Er staat geen minimum leeftijd op een bezoek bij de osteopaat. De baby osteopaat is opgeleid en getraind om baby’s te behandelen. Je mag langskomen vanaf het moment dat er klachten zijn, na een lange of zware bevalling of gewoon ter check up.

Mythe: Iedereen heeft wekelijks wel eens hoofdpijn

Feit:

Hoofdpijn of migraine is een veel voorkomende klacht maar ook één van de meest ‘verzwegen’ klachten. Men gaat er vaak van uit dat iedereen daar wel last van heeft en het er maar bij hoort. Niets is minder waar, hoofdpijn of migraine op regelmatige basis is niet normaal en er kan iets aan gedaan worden. Kom hiervoor eens langs bij de osteopaat! Lees meer…

Therapeuten

PRAKTISCH

Eerste consultatie
Een eerste consultatie bestaat uit een vraaggesprek, een fysisch onderzoek en een behandeling. De bevindingen worden bijgehouden in een persoonlijk dossier. Indien je reeds onderzoeken onderging kan je best de resultaten hiervan meebrengen (foto’s, scans,…).  Tijdens het onderzoek/behandeling zal gevraagd worden om je deels te ontkleden. Laat het weten aan je therapeut als je je hierbij niet comfortabel voelt.

Opvolgbehandelingen
Tussen de osteopatische behandelingen laten we meestal 1 tot 3 weken, zo krijgt jouw lichaam de tijd om zich aan te passen.

Annulatie van afspraken
Wij vragen bij annulatie de therapeut minstens 48u op voorhand te verwittigen. Bij annulatie binnen 24u voorafgaand aan de afspraak wordt de helft van de consultatie aangerekend. Als je niet komt opdagen wordt de volledige zitting in rekening gebracht.

TARIEF

De tarieven variëren afhankelijk van de opleiding en werkervaring van de therapeut.

De betaling dient contant of via Payconic te gebeuren na iedere consultatie. De meeste mutualiteiten bieden een gedeeltelijke terugbetaling aan, neem contact op met jouw mutualiteit voor meer concrete info. Deze terugbetaling is niet gebonden aan een doktersvoorschrift, je kan dus rechtstreeks bij de osteopaat terecht.

TERUGBETALING

Gelieve een terugbetalingsdocument voor osteopathie mee te brengen als je ziekenfonds dit voorziet.