Skip to main content

Onze filosofie

Wij doen ons werk vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is. We bestaan allemaal uit lichaam en geest en zijn als individu ingebed in een web van sociale netwerken. Als we in de problemen komen, is het belangrijk deze dimensionaliteit niet uit het oog te verliezen. Een ‘zwakte’ op één van deze domeinen kan namelijk beter opgevangen worden als ook de ‘sterkte’ op andere domeinen kan aangewend worden. Fysiek gezond zijn maakt het gemakkelijker om depressieve gevoelens te hanteren. En een stevig sociaal netwerk en goede mentale weerbaarheid maken een verschil als je geconfronteerd wordt met een fysieke tegenslag.

Onze praktijk hebben we ‘Facet’ gedoopt. Voor ons staat de naam Facet voor:

  • kleine delen vormen een groter geheel
  • Onderlinge verbinding
  • diversiteit
  • de mogelijkheid om iets langs verschillende kanten te benaderen

Binnen Facet heeft iedere therapeut zijn eigen specifieke invalshoek en persoonlijkheid. Als team proberen wij onze ervaringen en kennis met elkaar te delen. Zo pogen we te komen tot een kijk op mensen waarbij recht gedaan wordt aan de continue en complexe interactie tussen lichamelijke, mentale en sociale processen. We overleggen op regelmatige basis en zullen waar nodig intern of extern doorverwijzen. Op die manier gaan we samen, met elkaar en met u, de zoektocht aan naar een zo goed mogelijk antwoord op soms heel complexe vragen betreffende uw gezondheid.

Wij staan volledig achter de definitie van gezondheid omschreven door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die luidt als volgt:

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek.”