Skip to main content

PRAKTISCH

Eerste consultatie

Een eerste consultatie of intakegesprek  kan gezien worden als een kennismaking. Je krijgt de kans om jouw verhaal te doen en samen met de therapeut je verwachtingen van een therapeutisch proces nader te bekijken. Het is ook een moment om stil te staan bij eventuele vragen die je hebt over therapie, de manier van werken, achtergrond van de therapeut. Bij afloop van een eerste gesprek beslis je samen, in dialoog met de therapeut, of het zinvol is om een therapie op te starten.

Opvolgbehandelingen

Het tempo en de frequentie van afspraken kan erg verschillen. Iedere therapeut heeft hierin zijn eigen aanpak maar ook de vraag van de cliënt kan uiteenlopend zijn. Voel je dus vrij om zelf aan te geven wat voor jou comfortabel voelt. Sommige mensen hebben in een beginfase nood aan een regelmatig contact (wekelijks of tweewekelijks), eens een proces loopt wordt er vaak meer tijd tussen de afspraken gelaten.

Annulatie van afspraken

Het kan gebeuren dat een afspraak niet kan doorgaan op het geplande moment. In dat geval vragen wij om tijdig te verwittigen zodat dit moment door iemand anders kan ingevuld worden. Bij annulaties 24u voorafgaand aan de afspraak wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht.

TARIEF

Betaling

De betaling dient te gebeuren na iedere consultatie, cash of online.

  • individueel gesprek: 65€-70€ / 50min (afhankelijk van therapeut, neem contact op met de betreffende therapeut om het juiste tarief te kennen)
  • koppelgesprek/oudergesprek: 70€ – 80€ / 60min (afhankelijk van therapeut, neem contact op met de betreffende therapeut om het juiste tarief te kennen)
  • gezinsgesprek: op aanvraag
Terugbetaling

Voorlopig blijft de regeling waarbij ziekenfondsen een beperkt deel terugbetalen van kracht. De voorwaarden (diploma therapeut) verschillen, informeer je bij je ziekenfonds.