Skip to main content

Afspraak Kinesitherapie

Maak rechtstreeks een afspraak in de agenda van een van de kinesitherapeuten via het online reservatie systeem.

U kan ook telefonisch een afspraak maken via het tele-seceretariaat

Therapeuten

Matthias Van Parijs

Kinesitherapeut

Dry needling

Meer info | Email

02/751 60 98

Online afspraak

Afspraak

Jan Box

Kinesitherapeut

Manueel Therapeut

Dry needling

Meer info | Email

02/751 60 98

Online afspraak

Afspraak

Albert Chantereau

Kinesitherapeut

Myofasciale therapie

Meer info | Email

02/751 60 98

Online afspraak

Afspraak

Sien Vantilt

Kinesitherapeut

Manueel therapeut

Dry needling

Meer info | Email

02/751 60 98

Online afspraak

Afspraak

Jeroen Vancoillie

Kinesitherapeut

Manueel therapeut

Meer info | Email

02/751 60 98

Online afspraak

Afspraak

Stephanie Remmery

Kinesitherapeut

Manueel therapeut

Dry needling

Meer info | Email

02/ 751 60 98

Online afspraak

Afspraak

PRAKTISCH

 • Eerste consultatie
  Een eerste consultatie bestaat uit het opmaken (of bijwerken) van uw dossier, een vraaggesprek en fysiek onderzoek m.b.t. uw klachten. Hierna wordt u geïnformeerd over de behandeling die zal toegepast worden. Deze kan al opgestart worden maar de eerste volledige behandeling zal meestal pas plaatsvinden in de tweede zitting. Het is belangrijk dat u volgende documenten meeneemt: e-id kaart, medisch voorschrift en klevertje van de mutualiteit. Voor een revalidatie na een operatie hebben we ook het operatienummer nodig.
 • Opvolgbehandelingen
  De frequentie van de behandelingen zal sterk afhangen van de aard van uw klachten of uitgevoerde ingreep. Dit wordt in de eerste zitting met u besproken. Wij vragen steeds om de behandeling te laten doorgaan in onze praktijk. Indien dit niet mogelijk is (bvb na een operatie), komen wij aan huis tot uw situatie toelaat om u te verplaatsen. Huisbezoeken kunnen enkel binnen een straal van 3 km van de praktijk.
 • Annulatie van afspraken
  Wij vragen bij annulatie de therapeut minstens 48u op voorhand te verwittigen (mail, telefoon), ten laatste 24u op voorhand! Als u annuleert de dag van de afspraak of niet komt opdagen wordt de volledige zitting in rekening gebracht.

TARIEF

 • Consultaties: €33/ 35€
 • Een extra toeslag kan u gevraagd worden als er speciale behandelingen toegepast worden of extra producten gebruikt worden.
 • De betaling dient contant te gebeuren na iedere consultatie.

 

Terugbetaling

De terugbetalingsdocumenten worden op het einde van uw behandeltraject meegeven samen met het medisch voorschrift. Indien u tussentijds deze documenten wenst te ontvangen gelieve dit dan tijdens de eerste consultatie te vermelden.