Skip to main content

Afspraak Kinesitherapie

Maak rechtstreeks een afspraak met een kinesitherapeut via het online reservatie systeem (voorkeur)

Maak een online afspraak

U kan ook telefonisch een afspraak maken via het tele-seceretariaat (wachttijd mogelijk)

Maak een telefonische afspraak

PRAKTISCH

  • Eerste consultatie
    Een eerste consultatie bestaat uit het opmaken (of bijwerken) van uw dossier, een vraaggesprek en fysiek onderzoek m.b.t. uw klachten. Hierna wordt u geïnformeerd over de behandeling die zal toegepast worden. Deze kan al opgestart worden maar de eerste volledige behandeling zal meestal pas plaatsvinden in de tweede zitting. Het is belangrijk dat u volgende documenten meeneemt: e-id kaart, medisch voorschrift en klevertje van de mutualiteit. Voor een revalidatie na een operatie hebben we ook het operatienummer nodig.
  • Opvolgbehandelingen
    De frequentie van de behandelingen zal sterk afhangen van de aard van uw klachten of uitgevoerde ingreep. Dit wordt in de eerste zitting met u besproken. Wij vragen steeds om de behandeling te laten doorgaan in onze praktijk. Indien dit niet mogelijk is (bvb na een operatie), komen wij aan huis tot uw situatie toelaat om u te verplaatsen. Huisbezoeken kunnen enkel binnen een straal van 3 km van de praktijk.

ANNULATIE VAN AFSPRAKEN

Wij vragen bij annulatie de therapeut minstens 48u op voorhand te verwittigen (mail, telefoon), ten laatste 24u op voorhand! Als u annuleert de dag van de afspraak of niet komt opdagen wordt de volledige zitting in rekening gebracht.

TERUGBETALING

De terugbetalingsdocumenten worden op het einde van uw behandeltraject meegeven samen met het medisch voorschrift. Indien u tussentijds deze documenten wenst te ontvangen gelieve dit dan tijdens de eerste consultatie te vermelden.