Skip to main content

Psychotherapie
kinderen en jongeren

In je jonge leven wordt de basis gelegd voor het leren omgaan met jezelf en anderen.

Met moeilijke emoties leren omgaan is een uitdaging waar vele kinderen en jongeren het moeilijk mee hebben.  Een therapeut kan helpen in het aanpakken van de problemen die als jongere op je pad komen.

Psychotherapie bij kinderen en jongeren is het proces waarbij een kind samen met de therapeute en de ouders emotionele, gedrags- en/of interpersoonlijke problemen probeert te verwerken.

De methodes om bepaalde veranderingen teweeg te brengen verschillen van deze bij volwassenen. Kinderen zijn (afhankelijk van hun leeftijd) minder verbaal ingesteld. Daarom wordt er gewerkt met verschillende communicatievormen: individueel gesprek en de bijhorende observaties, spel, tekenen, knutselen,… Op deze manier kunnen kinderen hun diepere gevoelens en gedachten weergeven.

Een indirecte methode om verandering bij kinderen teweeg te brengen is het ondersteunen van volwassenen in hun rol als ouders. Als ouders hun eigen krachten (her)ontdekken kunnen ze een rolmodel zijn voor hun kind.

Therapie bij kinderen en jongeren

Het verkrijgen van informatie die nodig is om de klachten en symptomen van het kind te begrijpen wijkt enigszins af van de volwassenpsychologie. Dit komt omdat:

  • vaak meerdere informatiebronnen nodig zijn dan het kind of de jongere zelf, bijvoorbeeld de ouders
  • de ontwikkelingsfase van het kind specifieke eisen stelt
  • een kind of jongere zelden zelf het initiatief neemt om hulp te zoeken.

Een behandeling kan bestaan uit een individuele begeleiding van het kind, ouder- en/of gezinsbegeleiding. Kinderen groeien op in een sociale context, waardoor het engagement van de ouders en heel het gezin van essentieel belang is om de samenwerking succesvol te laten verlopen.

Therapeuten

Koenraad Dendas

Orthopedagoog

Kinder- en gezinstherapeut

Meer info | Email

0471 89 00 37

Online afspraak

Afspraak

PRAKTISCH

Eerste consultatie

Een eerste consultatie of intakegesprek  kan gezien worden als een kennismaking. Je krijgt de kans om jouw verhaal te doen en samen met de therapeut je verwachtingen van een therapeutisch proces nader te bekijken. Het is ook een moment om stil te staan bij eventuele vragen die je hebt over therapie, de manier van werken, achtergrond van de therapeut. Bij afloop van een eerste gesprek beslis je samen, in dialoog met de therapeut, of het zinvol is om een therapie op te starten.

Opvolgbehandelingen

Het tempo en de frequentie van afspraken kan erg verschillen. Iedere therapeut heeft hierin zijn eigen aanpak maar ook de vraag van de cliënt kan uiteenlopend zijn. Voel je dus vrij om zelf aan te geven wat voor jou comfortabel voelt. Sommige mensen hebben in een beginfase nood aan een regelmatig contact (wekelijks of tweewekelijks), eens een proces loopt wordt er vaak meer tijd tussen de afspraken gelaten.

Annulatie van afspraken

Het kan gebeuren dat een afspraak niet kan doorgaan op het geplande moment. In dat geval vragen wij om tijdig te verwittigen zodat dit moment door iemand anders kan ingevuld worden. Bij annulaties 24u voorafgaand aan de afspraak wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht.

TARIEF

Betaling

De betaling dient te gebeuren na iedere consultatie, cash of online.

  • individueel gesprek: 65€-70€ / 50min (afhankelijk van therapeut, neem contact op met de betreffende therapeut om het juiste tarief te kennen)
  • koppelgesprek/oudergesprek: 70€ – 80€ / 60min (afhankelijk van therapeut, neem contact op met de betreffende therapeut om het juiste tarief te kennen)
  • gezinsgesprek: op aanvraag
Terugbetaling

Voorlopig blijft de regeling waarbij ziekenfondsen een beperkt deel terugbetalen van kracht. De voorwaarden (diploma therapeut) verschillen, informeer je bij je ziekenfonds.

Voor een therapie bij minderjarigen is de toestemming van beide ouders vereist.