Skip to main content

Acupunctuur

Acupunctuur is een eeuwen oude geneeswijze die haar oorsprong kende in China.

Het doel van acupunctuur is ziektes genezen en voorkomen.

Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.

Naast pijnverlichting kunnen er heel wat andere klachten behandeld worden met acupunctuur. Door naar de onderliggende mechanismes van de klachten te zoeken wordt het probleem bij de oorzaak aangepakt.

Klachten
  • Pijnklachten
  • Migraine
  • Maag- en darmklachten
  • Astma
  • Gynaecologische problemen
  • Vruchtbaarheidsproblemen
  • Neus, keel en oor klachten
  • ….

Door naar de onderliggende mechanismes van de klachten te zoeken wordt het probleem bij de oorzaak aangepakt.

Werkwijze en therapieën

Elke behandeling start steeds met een bevraging. Daaruit volgt een behandeling.

Bevraging

Elk bezoek start met een bevraging en evaluatie.
De klachten en hun ontstaan worden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. De medische voorgeschiedenis, levensstijl, voedings- en slaappatroon, familiale belasting,… worden besproken.

Palpatie

Palpatie vormt één van de kernaspecten van mijn manier van werken.
Op een systematische manier worden lichaamszones gepalpeerd (buik, hoofd, nek, rug, armen, benen) op zoek naar pijn, gevoeligheid, veranderingen in de onderliggende weefsels,…

Dit geeft de therapeut belangrijke informatie over de mogelijke achterliggende oorzaken van het probleem van de patiënt en indicaties over een geschikte aanpak, afgestemd op de individuele situatie van de patiënt.

Het grote voordeel van deze methode is dat zowel de therapeut als de patiënt direct feedback krijgt over de werkzaamheid van de therapie. Veranderingen kunnen direct in het lichaam worden gevoeld.

Polsname

Ook de pols is een heel belangrijk instrument om zowel de achterliggende oorzaken van bepaalde klachten als de voortgang van de therapie te evalueren. De polsname vormt een tweede belangrijke leidraad in de keuze voor bepaalde puntencombinaties en kruidenformules.

Observatie van de tong

De observatie van de tong geeft op een eenvoudige manier een betrouwbaar beeld van iemands interne toestand. Elk orgaan heeft een eigen zone op de tong. Ook wordt er gekeken naar veranderingen qua vorm, kleur, glans en tongbeslag.

Acupunctuur

In de Chinese geneeskunde gaat men er van uit dat energiekanalen in regelmatige patronen door het lichaam en aan het lichaamsoppervlak lopen. Deze kanalen worden meridianen genoemd. Ze reguleren de circulatie en overdracht van energie, bloed, lichaamsvloeistoffen en informatie aan alle cellen, weefsels en organen in het lichaam.

Door ziekte, constitutie, emoties, levensstijl, ongeval,… kan iemands zelfregulerend vermogen worden verstoord. Deze verstoring kan onmiddellijk of pas na lange tijd leiden tot problemen. Als het lichaam er zelf onvoldoende in slaagt het evenwicht te herstellen, kan het daar met acupunctuur bij worden geholpen. Daarbij worden heel dunne en buigzame naaldjes ingebracht op bepaalde plaatsen op het lichaam. Door de juiste punten te selecteren en te combineren, kan men blokkades opheffen, verzwakte systemen sterken, systemen in overdrive reguleren,…

Chinese kruiden

Het gebruik van kruiden is vaak een onmisbaar instrument om onderliggende lichamelijke onevenwichten te herstellen. Een Chinese kruidenformule is opgebouwd uit een aantal kruiden die op een synergetische manier samenwerken. Een formule wordt steeds aangepast aan de specifieke toestand en symptomen van het individu. Zo genereert een goed uitgebalanceerde kruidenformule een diepgaand en langdurig therapeutisch effect.

Cupping

Met deze techniek wordt een vacuüm gecreëerd op de huid met behulp van glazen of plastic kopjes. Zo wordt de doorstroming in een bepaalde lichaamszone verbeterd. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij pijnklachten.

Moxa

Hierbij wordt het kruid artemisia vulgaris gebruikt om ingebrachte naalden of acupunctuurpunten direct te verwarmen.

Diëtetiek

Een evenwichtig voedingspatroon is zeer belangrijk bij de preventie en het herstel van ziekte. Individueel voedingsadvies maakt bij sommige mensen dan ook deel uit van de therapie.

Therapeuten

Bart Bourdeaux

Acupuncturist

Meer info | Email

0473 94 40 86

Online afspraak

Afspraak

PRAKTISCH

TARIEF