Psychodiagnostiek

Wat is psychodiagnostiek?

Aan de hand van psychodiagnostisch onderzoek wordt getracht zicht te krijgen op het functioneren en een duidelijk beeld te creëren van de mogelijkheden en de moeilijkheden die een persoon ondervindt.  Dit op verschillende gebieden: op intellectueel vlak, bij aandacht- en concentratieproblemen, wanneer er sprake is van geheugenproblematiek (o.a. vermoedens beginnende dementie), autisme, etc.

Tijdens een intakegesprek wordt op de eerste plaats kennisgemaakt, maar ook stilgestaan bij de hulpvraag. Er wordt onder meer besproken welke problemen er ondervonden worden in het dagelijks leven en op basis van dit gesprek wordt een testbatterij samengesteld.

Vervolgens wordt, in een op voorhand afgesproken aantal sessies, onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van problemen op cognitief vlak en welke deze exact zijn.

Nadat alle testen afgerond zijn, zal er een laatste gesprek plaatsvinden waarin de resultaten van het diagnostisch proces besproken worden, evenals een mogelijke advisering naar de toekomst toe.

Aanbod

 • Intelligentieonderzoek
 • Autisme-onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek:
  • aandacht en concentratie
  • reactiesnelheid
  • geheugen
  • visueel-ruimtelijk inzicht

Doelgroep

 • Kinderen
 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Ouderen

Het testen van uw intelligentie of uw functioneren kan duidelijk maken waarom u  bepaalde problemen ervaart en een start zijn om deze aan te pakken.

Therapeuten

Siham Boukhlal

Psycholoog

Psychodiagnostiek

Meer info | Email

0498 77 06 70

Online afspraak

Afspraak

PRAKTISCH

 • Eerste gesprek
  Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin u de kans krijgt wat meer te vertellen over uw situatie en dieper in te gaan op de mogelijkheden van therapie. Na een eerste gesprek wordt beslist of het zinvol/wenselijk is om een therapie op te starten. Voor een eerste gesprek gelden dezelfde tarieven als voor de daaropvolgende gesprekken.
 • Verloop van een therapie
  Een therapie kent geen vast verloop, ieder proces is anders. Daarom is het ook niet mogelijk om op voorhand te bepalen hoeveel gesprekken nodig zijn. Voor sommige mensen zijn een aantal gesprekken voldoende om terug op een goede weg te komen. Anderen komen maanden of jaren op gesprek, soms met pauzes.
  Aarzel niet om je vragen en/of twijfels aangaande het therapeutisch proces met je therapeute te bespreken, bijvoorbeeld wanneer je de frequentie van de afspraken wil vermeerderen of verminderen.
 • Annulatie
  Wij vragen om de therapeut minstens 48u op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Bij annulaties binnen de 48u voorafgaand aan de afspraak wordt de helft van de consultatie aangerekend. Een consultatie die minder dan 24u op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.

TARIEF

 • individueel gesprek: 50 min – 50€ / 55€  (neem contact op met de therapeut om het juiste tarief te kennen)
 • koppelgesprek/oudergesprek: 60min – 60€ / 65€  (neem contact op met de therapeut om het juiste tarief te kennen)
 • gezinsgesprek: op aanvraag
 • loopbaanbegeleiding: 60min – 65€ (met loopbaancheques : 40€ voor 4u begeleiding)

De betaling dient contant te gebeuren na iedere consultatie.

Een aantal mutualiteiten betaalt een beperkt gedeelte terug. Voor meer informatie richt je je best tot je eigen mutualiteit.