Tina Van den Bossche

profile image
Tina Van den Bossche
Psycholoog
Psychotherapeut

Functie binnen Groepspraktijk Facet

  • Klinisch psycholoog – Loopbaancoach – Psychotherapeut i.o.

Belangrijkste werkdomeinen

  • Volwassenen, ouderen
  • Levensfase-gebonden problemen (zwangerschap, ouderschap, ziekte, verlies, overige ingrijpende gebeurtenissen)
  • Individuele psychologische moeilijkheden: depressieve of angstige gevoelens, laag zelfvertrouwen, assertiviteit, weinig geduld met jezelf

Basisopleiding

  • Master Klinische Psychologie, Volwassenen – KUL

Specialisatieopleiding(en)

  • Familiale bemiddeling
  • Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie

Aanvullende praktische info

  • Aanwezig op maandag en dinsdag in de praktijk

Nog iets meer over mij…

In 2007 behaalde ik mijn diploma Klinische Psychologie – optie Volwassenen, en sinds die tijd deed ik werkervaring op met verschillende individuele begeleidingstrajecten en groepsvormingen.

Om de combinatie werken en leven beter op mekaar af te kunnen stemmen werk ik sinds 2015 als zelfstandig klinisch psycholoog/psychotherapeut en ben ik me verder gaan verdiepen in psychotherapie. In 2016 startte ik met een bijkomende opleiding in Cliëntgerichte psychotherapie, die ik zal voleindigen in 2020.

Als psycholoog streef ik ernaar een zorgvuldig luisterende gesprekspartner te zijn zonder oordeel, die samen met jou onderzoekt waar je last van hebt of tegenaan loopt.  In een eerste gesprek gebeurt een nauwkeurig onderzoek van je klachten, en besteed ik vooral aandacht aan hoe jij deze klachten ervaart.  In samenspraak met jou kan vervolgens gesprekstherapie worden opgestart.  Door middel van gesprekken probeer ik je terug in contact te brengen met wat vanbinnen in jou gebeurt of je te laten zien wat gebeurt in het contact met de ander.  Zo ontdek je hoe je opnieuw meer jezelf kan zijn en wat je daarvoor nodig hebt, ook in de relatie met anderen.

Psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is een humanistische therapievorm, waarbij ik als therapeut niet vanuit een medisch model als expert naast je zit, maar wel als gelijkwaardige, mee-zoekende gesprekspartner. Ik onderzoek samen met jou hoe het komt dat je, met jouw voorgeschiedenis en jouw toekomstverwachting, op dit moment klachten ondervindt. We vertrekken daarbij telkens vanuit hoe jij iets beleeft of ervaart. In de cliëntgerichte psychotherapie is de houding van de psychotherapeut van groot belang. De therapeutische houding bestaat uit drie wezenlijke elementen: empathie, acceptatie en echtheid.

Dit betekent: de psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals hij is en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen. Deze basiselementen zorgen voor een veilig klimaat, waarin jij je als cliënt verder kan ontwikkelen. Cliëntgerichte psychotherapie gelooft sterk in het groeipotentieel dat in ieder van ons aanwezig is, zelfs op onze meest donkere en moeilijke momenten.