Psychotherapie volwassenen

Soms gebeuren er dingen waardoor je leven op zijn kop staat en je je (even) geen raad meer weet. Misschien kom je tot het besef dat er iets knaagt, iets niet helemaal goed zit in je leven.

 

Heb je bepaalde vragen over dingen die je niet loslaten en wil je er graag over praten? Een psychotherapeutisch gesprek kan ruimte bieden voor jou om stil te staan bij wat je denkt en voelt. Je mag van een psychotherapeut verwachten dat hij/zij naar jouw verhaal luistert zonder te oordelen of te veroordelen.

Door het stellen van bepaalde vragen of het formuleren van hypothesen kan de therapeut je stof tot nadenken bieden. Samen kan je op zoek gaan naar antwoorden, naar nieuwe perspectieven, naar verhelderende inzichten. Wat een therapeut niet kan bieden  is een kant-en-klare oplossing of een éénduidig antwoord op een concrete vraag.

Belangrijk bij het aangaan van een therapeutische relatie is dat je je op je gemak voelt bij je therapeut. Los van alle theoretische kaders is het vooral essentieel dat het ‘klikt’ op menselijk vlak.

Psychotherapie staat open voor iedereen. Een voorwaarde is wel dat je naar jezelf durft kijken en een aantal dingen wil delen met de therapeut. Hoeveel je vertelt en wanneer je bepaalde zaken op tafel legt, bepaal je volledig zelf.

Door psychotherapie kan je op moeilijke momenten de inzichten verwerven die je toelaten om terug zelf aan het stuur te staan van je eigen leven.

Er zijn verschillende specialisaties binnen de psychotherapie. In Groepspraktijk Facet wordt voornamelijk gewerkt vanuit volgende stromingen:

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een stroming binnen de psychotherapie waarbij een individu benaderd wordt als een deel van een groter geheel, een systeem. Met systeem bedoelen wij het sociale systeem dat bestaat uit de mensen waarmee we in interactie gaan. Dit gaat over mensen die dicht bij ons staan. Het gezin waarbinnen we opgroeien bepaalt voor een deel hoe we later als volwassene in het leven staan. Het heeft een invloed op onze waarden en normen, op de manier waarop we in contact staan met anderen. We hebben van onze ouders heel wat lessen geleerd over hoe we omgaan met moeilijke dingen in het leven. Hier inzicht in krijgen kan helpen om beter te begrijpen waarom we bepaalde keuzes maken en wat anders zouden kunnen doen (zodat we minder vastlopen)

Maar ook de mensen waarmee we een oppervlakkiger contact hebben, kunnen ons beïnvloeden. In dat contact kunnen we evenzeer plezier maar ook ergernissen ervaren die veel zeggen over wat er binnen in ons speelt en leeft. In deze complexe processen kunnen storingen ontstaan waardoor we ons niet (meer) goed voelen.

Een systeemtherapeut zal vanuit dit denkkader samen met jou op zoek gaan naar wat er gebeurt in de interacties met anderen. Een systeemtheoretische benadering is binnen onze praktijk de basis van een relatietherapie maar kan ook zeker passen als kader bij een individuele therapie.

De psychologen die systeemtherapeutisch werken zijn: Ellen Van Nooten, Laura Malisse en Leen Delahaye

Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd. Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen.
Het zich krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf, met het eigen innerlijk. Dus niet alleen met zijn gedachten maar vooral ook met zijn gevoelens. Door in gesprek te komen over deze gevoelens en gedachten, kan je je problemen onderzoeken en ontdekken hoe je hierin verder kan komen.

In een cliëntgerichte psychotherapie kan je meer zicht krijgen op jezelf, niet alleen op de problematische kanten, maar ook de sterke kanten van je persoonlijkheid. Ook kan het zijn dat je je realiseert dat je meer of andere dingen van jezelf eist of verwacht dan bij jou passen. Door je beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van je mogelijkheden kan je er beter in slagen om met moeilijke situaties in je leven om te gaan.

Een cliëntgericht psychotherapeut nodigt je uit stil te staan bij, en te ervaren wat er in je omgaat. Vaak zegt het, soms nog globale, gevoel over iets meer dan datgene wat je er al over hebt bedacht. Voor sommige cliënten is dit aanvankelijk moeilijk, omdat ze bijvoorbeeld het gevoel hebben ‘op slot’ te zitten. Of ze zijn bang voor emoties die dan boven komen, zoals kwaadheid of verdriet. De psychotherapeut helpt je om in contact te komen met je gevoelens en deze te verwoorden.

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie. Belangrijker dan de aard van je klacht, is het feit dat je bereid bent, en in zekere zin behoefte voelt om in de therapie bij jezelf stil te staan. Er is meestal een aanleiding, in de werksituatie of in je persoonlijke relaties, die je doet besluiten iets aan je klachten of problemen te gaan doen.

De psychologe die Cliëntgericht werkt is Tina Van den Bossche.

Therapeuten

Fanny Lissens

Psycholoog

Relaxatietherapeut

Loopbaancoach

Meer info | Email

0485 41 80 59

Online afspraak

Afspraak

Laura Malisse

Psycholoog

Relatietherapeut i.o.

Meer info | Email

0477 46 70 77

Online afspraak

Afspraak

Ellen Van Nooten

Relatietherapeut

Seksuoloog

Psychotherapeut

Meer info | Email

0494 87 85 66

Online afspraak

Afspraak

Tina Van den Bossche

Psycholoog

Psychotherapeut

loopbaancoach

Meer info | Email

0485 98 50 21

Online afspraak

Afspraak

PRAKTISCH

Eerste consultatie

Een eerste consultatie of intakegesprek  kan gezien worden als een kennismaking. Je krijgt de kans om jouw verhaal te doen en samen met de therapeut je verwachtingen van een therapeutisch proces nader te bekijken. Het is ook een moment om stil te staan bij eventuele vragen die je hebt over therapie, de manier van werken, achtergrond van de therapeut. Bij afloop van een eerste gesprek beslis je samen, in dialoog met de therapeut, of het zinvol is om een therapie op te starten.

Opvolgbehandelingen

Het tempo en de frequentie van afspraken kan erg verschillen. Iedere therapeut heeft hierin zijn eigen aanpak maar ook de vraag van de cliënt kan uiteenlopend zijn. Voel je dus vrij om zelf aan te geven wat voor jou comfortabel voelt. Sommige mensen hebben in een beginfase nood aan een regelmatig contact (wekelijks of tweewekelijks), eens een proces loopt wordt er vaak meer tijd tussen de afspraken gelaten.

Annulatie van afspraken

Het kan gebeuren dat een afspraak niet kan doorgaan op het geplande moment. Wij vragen om de therapeut  minstens 48u op voorhand rechtstreeks verwittigen. Bij annulaties binnen de 24u wordt steeds de helft van de zitting in rekening gebracht.

TARIEF

Betaling

De betaling dient te gebeuren na iedere consultatie. Er is geen bankcontact aanwezig dus gelieve het gepaste bedrag cash te voorzien.

  • individueel gesprek: 50 min – 55€ /60€  (kijk op de teampagina bij de betreffende therapeut om het juiste tarief te kennen)
  • koppelgesprek/oudergesprek: 60min – 65€ / 70€ ( kijk op de teampagina bij de betreffende therapeut om het juiste tarief te kennen)
  • gezinsgesprek: op aanvraag
Terugbetaling

Er is nog geen RIZIV-terugbetaling voorzien. Sinds 1 september 2016 is er een nieuwe wet van kracht die de uitoefening van klinische psychologie en psychotherapie regelt. In het verlengde daarvan zou de overheid een terugbetaling voorzien tegen het einde van 2018.

Tot die tijd betaalt een aantal ziekenfondsen een beperkt gedeelte terug. Voor meer informatie richt je je best tot je eigen ziekenfonds.

Alle therapeuten van ons team hebben een masterdiploma in de psychologie of seksuologie en/of een vierjarige therapeutische opleiding genoten.